MEDLEMSSKAB I KLUBBEN

Medlemskab i klubben foregår som et abonnement. Du behøver ikke foretage dig noget, hvis du ønsker at fortsætte til næste sæson. HUSK dog at lave en udmelding når undervisning ikke længere er ønsket.


Svømmeundervisning – 600 kr. per svømmer per sæson (der betales for et helt år ad gangen 1.200 kr.).
B medlemskab (passiv)– 30 kr. per person per sæson (husk at kontakte os, helst i god tid,hvis du ønsker at blive aktivt medlem igen).

Betaling sker via holdsport.dk. Info tilsendes ved indmelding.


Den 4. svømmer i familien, på samme adresse, opnår rabat. Denne person betaler kun for et passivt medlemsskab.

HVOR OG HVORNÅR SKAL JEG SVØMME?

På holdlisterne kan du se dit hold nr., niveau og medl. nr.

Bare kig efter dit navn.

På bassinplanen kan du se hvor i svømmehallen dit hold bliver undervist, samt tid og hvem trænerne er. 

Bare kig efter dit hold nr.

FØRSTE GANG I SVØMMEHALLEN

Vi skriver til alle nye medlemmer, når de får plads på et hold.


Hvis du fortsætter fra sidste sæson, skal du se i Holdlister og Bassinplaner, hvor og hvornår du skal svømme.


Vi er altid et par stykker ekstra i hallen de første par gange i en sæson, så hvis du har spørgsmål, kan du altid tage fat i os der.


Husk en 20’er til skabet, dit gode humør, lidt at drikke og evt. en lille snack, så ses vi i svømmehallen til en sjov og spændende ny sæson.


REGLER I SVØMMEHALLEN

Gentagende overtrædelse af nedenstående regler kan resultere i, at eleven bliver taget op af vandet resten af undervisningstiden, eller i værste fald udvisning fra hallen.


  • Man skal vaske sig ordentligt i badet. Husk at fjerne make-up.
  • Man må ikke løbe i svømmehallen.
  • Man må ikke fotograferer i svømmehallen.
  • Man må ikke springe i vandet før træneren har givet lov, og ALDRIG når træneren ikke er kommet endnu! (dette gælder også babybassinet).
  • Man må ikke hoppe på hovedet i det lave bassin, inklusiv den dybere ende af det lave bassin.
  • Man skal hører efter hvad trænerne og hjælpetrænerne (alle sammen, ikke kun ens egen træner eller hjælpetræner) siger i hallen.
  • Man må ikke plaske på, eller skubbe til, hinanden, med mindre træneren har givet lov.
  • Aggressiv adfær overfor andre tolereres ikke.


HOLDTYPER

Alle aldre er vejledende. Vi har lavet en fleksibel svømmeskole, hvor det handler mere om niveau og social harmoni på holdene end alder.

Småbørn


Alder: 1 – 3 år.


Niveau: Vandtilvænning på laveste niveau. Vi udforsker vandet sammen, i trygge rammer, og laver f.eks. træk gennem vandet, plask, flydeøvelser og dyk.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på 100 cm i det varme bassin. En forælder eller værge skal med i vandet.

Basis 1


Alder: 5 –7 og 7 – 10år.


Niveau: Crawl, lettere brystsvømning og rygcrawl. Vi fokuserer på balancen i vandet, samt uafhængighed af bunden og laver f.eks. crawl, rygcrawlben, dykning og brystben.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på 100 – 110 cm.

Rutine 1


Alder: 9 – 11 år.


Niveau: Crawl, brystsvømning og rygcrawl. Vi fokuserer på generel svømmeteknik og lave f.eks. crawl teknik, rygcrawl teknik, brystsvømningsteknik og startspring.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på dybt vand.

Rutine 3


Alder: 13 – 15 år.


Niveau: Crawl, brystsvømning, rygcrawl og butterfly. Vi fokuserer på at finpudse individuel svømmeteknik indenfor alle stilarter og lave f.eks. intervaltræning, sprintøvelser, startspring og vejrtrækning.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på dybt vand.

Voksen


Niveau: Fejlretning og/eller motionshold for voksne, efter svømmers ønske.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på dybt vand.

Familie


Alder: 3 –4 år.


Niveau: Vandtilvænning og lettere introduktion til crawl. Vi fokuserer på at lære at modtage undervisningen, og laver f.eks. flydeøvelser, boldlege, dyk og crawlben.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på 60cm. En forælder eller værge har mulighed for at komme med i vandet.

Basis 2


Alder: 6 –8 og 8 – 10 år.


Niveau: Crawl, brystsvømning og rygcrawl. Vi fokuserer på uafhængighed af bunden, samt klargøring til det dybe og laver f.eks. crawl teknik, rygcrawl, brystsvømning og vandtrædning.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på 110 – 130 cm – dybt vand.

Rutine 2


Alder: 11 – 13 år.


Niveau: Crawl, brystsvømning, rygcrawl og lettere butterfly. Vi fokuserer på at finpudse svømmeteknik indenfor alle stilarter og lave f.eks. vejrtræning, butterfly, sprintøvelser og startspring.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på dybt vand.

Combi


Alder: 13 – 16 år.


Niveau: Teknikretning i mindre omfang, samt alle almene og alternative vandøvelser. Vi fokuserer på alternativ svømning og øvelser, for at holde de unges interesse i svømningen. Vi kommer f.eks. omkring vandpolo, intervaltræning, livredning i vand og stilartsmiks, og der vil være temadage i løbet af sæsonen.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på dybt vand.

Voksen vandskræk


Niveau: Undervisning og vandtilvænning for voksne med vandskræk.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på110 eller 130 cm.

ANDRE HOLDTYPER

Vi forsøger at oprette alle disse hold, men kan nogle sæsoner opleve for få tilmeldinger.

Vandaerobic


Alder: 16 år og opefter.


Sjov og alternativ motion i vandet. Der er musik til undervisningen, og det er en god måde at holde sig i form på. Der benyttes bl.a. små håndvægte og lign. for at få pulsen op.


Dybde/tid: Der trænes i 40 minutter på 130 cm.

Udspring


Vi træner udspring fra vipperne på det dybe vand.

Der er ingen specifikke krav, udover at man skal være uafhængig af bunden, da vi hopper på 4 meter dybt vand.

Øvelserne bliver tilpasset, så alle kan følge med.


Dybde/tid: Der undervises 40 minutter på dybt vand.

Vandpolo


Alder: 11 år og opefter.


Vandpolo er svømmehallens håndbold. En sjov og fysisk krævende sportsgren.

Der er ingen specifikke krav, udover at man skal være en forholdsvis habil svømmer. Øvelserne bliver tilpasset så selv 11-årige kan følge med.


Dybde/tid: Der undervises 80 minutter på dybt vand.

Rutine 1


Alder: 18 år og opefter.


Ekstremholdet er for dig, der f.eks. dyrker triathlon. Det kunne også være, at du ønsker at træne til at svømme over Øresund. Træneren holder dig i nakken, og sørger for at du yder dit bedste hver gang.


Dybde/tid: Der undervises 80 minutter på dybt vand.